Arizona

Kategorija:

Preporučena primena: kancelarije manjeg i srednjeg prometa, hotelske sobe.
Ključna karakteristika: veliki izbor boja.

Dimenzije: 50x50 cm
Izgled: Loop pile - zatvorena petlja
Visina: 6,20 mm
Težina: 4.100 gr/m2
Gustina: 156.000 p/m2
Klasa upotrebe:      31 - EN 1307
Sprogorivost: Cfl-s1 - EN 13501-1
Antistatičnost: ≤ 2 kV - ISO 6356
Pakovanje: 5 m2

 

 


Uvećani prikaz dezena