Headliner

Kategorija:

Preporučena primena: hotelske sobe u manjim hotelima, rezidencijalna upotreba. 
Ključna karakteristika: veliki izbor boja.

Dimenzije: 50x50 cm
Izgled: Loop pile - zatvorena petlja
Visina: 5,70 mm
Težina: 3.725 gr/m2
Gustina: 149.600 p/m2
Klasa upotrebe:      22 - EN 1307
Sprogorivost: Cfl-s1 - EN 13501-1
Antistatičnost: ≤ 2 kV - ISO 6356
Pakovanje: 5 m2

 

 


Uvećani prikaz dezena