Imajući u vidu da su deca naše najveće blago smatramo da prilikom izbora podne obloge za dečiju igraonicu svako ozbiljan i odgovoran mora voditi računa o sledećim stvarima:

  • podna obloga mora biti bezbedna - ni previše klizava, ni previše hrapava i nikako previše tvrda kako bi se minimizirao rizik od pada i povrede
  • podna obloga mora biti jednostavna za održavanje kako bi se obezbedili odgovarajući higijenski uslovi za boravak velikog broja dece u istom prostoru
  • podna obloga bi trebala da ima određen kolorit kako bi prostor bio dovoljno atraktivan deci da bi se ponovo vratila.

Pored navednih opštih kriterijuma za koje smatramo da je naša dužnost kao profesionalaca iz segmenta podnih obloga predočiti svakom potencijalnom vlasniku dečije igraonice, Klijent je za igraonicu CosmoPlay postavio i sledeće zahteve:

  • podna obloga mora biti laka za čišćenje i lako zamenjiva u slučaju šaranja i oštećenja (fleke od flomastera, oštećenja od abrazije usled trljanja tvrdih predmeta i sl.)
  • podna obloga mora biti dovoljno atraktivna s ozbirom da je u sklopu igraonice i kafe koji koriste i gosti koji nisu korisnici igraonice
  • podnu oblogu je moguće postaviti i na zid
  • podna obloga mora da se razlikuje od svega već viđenog u dečijim igraonicama.

Kroz brojne sastanke i saradnju sa arhitektama koje je Klijent imenovao da izvrše kompetan dizajn enterijera kao rešenje koje će zadovoljiti sve gore navedene kriterijume su definisane modularne podne obloge Aspecta One u kombinaciji više boja za igraonicu i deo kafića i luksuzne vinil ploče Aspecta Ten u dezenu betona za deo kafića koji je izdvojen od igraonice i gde je kao zahtev postavljen luksuzniji i svedeniji izgled.
Krajnji rezultat je izuzetno zadovoljavajući i prikazan je na slikama ispod. 

Proizvodi:

- Luksuzne vinil ploče Aspecta ONE Midtown Rockefeller, Empire, Blue

- Luksuzne vinil ploče Aspecta TEN Urban Grid Arctic Ivory

Kvardratura: 404 m2

Godina: 2018.

Arhitekta: Moba Arch&Dsgn - Mirjana Ilić M.Arch i Miloš Mirković M.Arch