Prilikom renoviranja kancelarija centrale AIK banke Klijent je pred nas postavio sledeće zahteve:

  • Pod mora biti u korporativnoj boji Klijenta
  • Pod mora biti dugotrajan i jednostavan za održavanje
  • Pod mora zadovoljavati standarde o sporogorivosti
  • 400 m2 mora biti isporučeno u roku od 7 dana i ugrađeno za jedan vikend.

Kao rešenje koje može zadovoljiti sve gore navedeno predstavljeno je nekoliko tepisona koji odgovaraju korporativnoj boji klijenta. Idealno rešenje je pronađeno u proizvodu Base Lines 659 koji, zahvaljujući efektu nasumičnih linija, stvara enterijer koji je savremen i živ što zaposlenima koji puno vremena provode na jednom mestu svakako znači.

Proizvodi:

- Tepison u pločama Base Lines 659

Kvardratura: 400 m2

Godina: 2019.