Prilikom kreiranja enterijera kancelarijskog prostora za IT kompaniju pred nas su postavljeni sledeći zahtevi:

  • tepison mora imati dobra akustička svojstva s ozbirom da je u pitanju kancelarijski prostor sa velikim brojem zaposlenih 
  • zbog velikog broja zaposlenih mora zadovoljiti standard sporogorivosti iznad definisanog zakonskog minimuma za uobičajene komercijalne objekte
  • zbog velikog broja računara tepison mora imati antistatička svojstva u skladu sa standarima ISO 6356 i ISO 10965
  • kolorit poda treba da bude u skladu sa korporativnim bojama i istovremeno lak za održavanje. 

Kao pravo rešenje definisan je tepison u pločama Creative Spark predviđen za najveću frekvenciju ljudi, sa odgovarajućom sporogorivošću, akustičkim svojstvima i antistatičkim karakteristikama. Zajedno sa Klijentom je kreirana specifična kombinacija boja kako bi se stvorio potpuno individualan dezen poda u skladu sa korporativnim bojama. S obzirom da je u pitanju modularni pod, održavanje i eventualna naknadna zamena su veoma jednostavni. 

Proizvodi:

- Tepison u pločama Creative Spark 574, 956, 979, 959, 946

Kvadratura: 3.450 m2

Godina: 2020