TC Promenada nam se obratila sa zahtevom za privođenje nameni postojećeg kancelarijskog prostora sa akcentom na kreiranje radnog okruženja koje će biti udobno i inspirativno za zaposlene. S obzirom da je u datom prostoru postojeća podna obloga keramika koja ne zadovoljava pre svega funkcionalne kriterijume u smislu akustike i toplote rešenje je pronađeno u modularnom tepisonu Creative Spark koji je predviđen za izuzetno visoku frekvenciju ljudi (klasa 33 - najviša klasa koju tepison može da dobije), ima sporogorivost veću od zakonskog minimuma za komercijalne objekte i zahavaljujući efikasnoj kombinaciji tri boje stvara enterijer koji je savremen i živ. Dodatni benefit koji Klijent ostvaruje upotrebom tepisona u pločama jeste jednostavno održavanje i laka zamena ukoliko dođe do trajnih zaprljanja i oštećenja. 

Proizvodi:

- Tepison u pločama Creative Spark 676, 636 i 956

Kvardratura: 45 m2

Godina: 2020.

Arhitekta: Aleksandra Stefanović d.i.a.