Prilikom odabira podne obloge za Hotel Kombinat Rooms City Center definisane su sledeće želje Investitora:

  • Pod mora zadovoljavati zahtevane standarde o sprogorivosti od nadležnih institucija
  • Pod treba da ima dobru akustiku
  • Pod bi trebao biti u dezenu koji je istovremeno moderan i zahvalan za održavanje.

U saradnji sa arhitektom kao pravo rešenje koje zadovoljava sve gore navedene kriterijume, iz našeg širokog asortimana, odabran je tepison u pločama Graphite. Na sve gore navedeno, ostvaren je i dodatni benefit za Investitora imajući u vidu da odabrano modularno rešenje poda omogućava i do 4 puta brže renoviranje (u odnosu na klasična rešenja podnih obloga) kada za to dođe potreba.

Proizvodi:

- Tepison u pločama Graphite 43

Godina: 2020.

Arhitekta: Dash Dot studio - Aleksandar Kalember