Imajući u vidu da su deca naše najveće blago smatramo da prilikom izbora podne obloge za dečiju igraonicu svako ozbiljan i odgovoran mora voditi računa o sledećim stvarima:

  • podna obloga mora biti bezbedna - ni previše klizava, ni previše hrapava i nikako previše tvrda kako bi se minimizirao rizik od pada i povrede
  • podna obloga mora biti jednostavna za održavanje kako bi se obezbedili odgovarajući higijenski uslovi za boravak velikog broja dece u istom prostoru
  • podna obloga bi trebala da ima određen kolorit kako bi prostor bio dovoljno atraktivan deci.

Pored navednih opštih kriterijuma koje predočavamo svakom potencijalnom vlasniku dečije igraonice, Klijent je za igraonicu CosmoFun postavio i sledeće zahteve:

  • podna obloga mora biti laka za čišćenje i lako zamenjiva u slučaju šaranja i oštećenja
  • podna obloga mora biti dovoljno atraktivna i za odrasle s ozbirom da je u sklopu igraonice i kafe
  • podna obloga mora da se razlikuje od svega već viđenog u dečijim igraonicama.

Kroz brojne sastanke i saradnju sa arhitektama koje je Klijent imenovao da izvrše kompetan dizajn enterijera, kao rešenje koje će zadovoljiti sve gore navedene kriterijume su definisane modularne podne obloge Aspecta Five u kombinaciji više boja za igraonicu i luksuzne vinil ploče Aspecta One u dezenu drveta za deo kafića koji je izdvojen od igraonice i gde je kao zahtev postavljen svedeniji i topliji izgled.
Krajnji rezultat je izuzetno zadovoljavajući i prikazan je na slikama ispod. 

Proizvodi:

- Luksuzne vinil ploče Aspecta FIVE Fracas Blue, Fracas Yellow i Careen Navy

- Luksuzne vinil ploče Aspecta ONE Dockside Hamilton

Kvardratura: 595 m2

Godina: 2022.

Arhitekta: Moba Arch&Dsgn - Mirjana Ilić M.Arch i Miloš Mirković M.Arch